Eindelijk winterweer!

In 2015 hebben veel vrijwilligers geholpen om ons mooie
IJsclubgebouw te bouwen.
Gezien er intussen geen mogelijkheid is geweest om te
schaatsen, is er nog geen gelegenheid geweest om het
gebouw officieel te openen en de vrijwilligers in
het zonnetje te zetten.
Nu de weersvoorspellingen voor schaatspret steeds
dichterbij komen, is het extra zuur dat IJsclub Belt-Schutsloot i.v.m. de welbekende coronamaatregelen geen
georganiseerde tochten mag organiseren.

Op dit moment mogen wij als IJsclub niets doen, maar mocht u het ijs
op gaan, houd u zich dan aan de corona maatregelen!

Deze maatregelen komen voor de IJsclub hard aan. Kan er geschaatst worden, staan we aan de zijlijn!

Door de afgelopen zachte winters en het ontbreken van
natuurijs, teert de IJsclub al jarenlang in op haar reserves en
hierdoor loopt de IJsclub inkomsten mis om vaste kosten
voor het gebouw en materiaal te dekken.

Wij vragen u vriendelijk: Laat IJsclub Belt-Schutsloot
niet in de kou staan en stort een vrijwillige bijdrage op
bankrekeningnummer NL72RABO0367101467 o.v.v.
Vrienden van de IJsclub Belt schutsloot.

Namens het bestuur, alvast hartelijk dank!