Koek en zopie beleid

IJsclub “Nooitgedacht” heeft als doel het bevorderen van de schaatssport en organiseert ten behoeve daarvan activiteiten zoals een toertocht. De ijsclub kan, rekening houdend met onder andere verkeer en veiligheid vergunningen uitgeven voor koek en zopie. De onderstaande regels zijn bedoeld om het doel van de ijsclub zo goed zo goed mogelijk te waarborgen en daarmee de organisatie in stand te houden.

Algemeen

 • Elke vaste gelegenheid wat als startpunt wordt ingericht dient in overleg met de ijsclub 2 vrijwilligers beschikbaar te stellen.

Koek en zopie vergunning tijdens de toertocht: (vergunning onder evenementen vergunning ijsclub) 

 • Tijdens de toertocht kan de ijsclub aan de route een vergunning verstrekken aan belangstellenden die er daadwerkelijk gebruik van maken.
 • Indien aan belangstellende een vergunning wordt verleend, wordt door belangstellende in overleg met de ijsclub twee vrijwilligers geleverd.
 • Indien belangstellende door omstandigheden geen vrijwilligers beschikbaar kan stellen, kan de vergunning tegen een vrijwilligers vergoeding worden verleend bij vooruitbetaling.
 • Bij voorrang kunnen plaatselijke profit en non-profit organisaties tijdens de toertocht gebruik maken van een koek en zopie vergunning via de ijsclub.
 • De verstrekte vergunning mag niet zonder overleg met de ijsclub worden doorgegeven en is alleen geldig tijdens de toertocht.
 • In overleg met belangstellende wordt een standplaats gekozen voor de koek en zopie. Wanneer er geen overeenstemming kan worden bereikt, beslist de ijsclub.
 • Belanghebbende is er verantwoordelijk voor dat na afloop van de tocht alles netjes wordt achter gelaten. Een en ander is ter beoordeling van de ijsclub.
 • Voor toertochten waaraan de ijsclub haar medewerking verleend en voor welke medewerking zij op eniger wijze verantwoording draagt , zijn bovenstaande regels ook van toepassing en eerst geldend.

Koek en zopie vergunning buiten de toertochten: (standplaatsen vergunning)

 • Buiten de toertochtdagen zal de ijsclub alleen aan vrijwilligers een standplaatsvergunning verstrekken die er daadwerkelijk gebruik van maken en in volgorde van vraag.
 • Bij voorrang kunnen plaatselijke vrijwilligers gebruik maken van een koek en zopie vergunning via de ijsclub.
 • De vergunning zal kosteloos worden verstrekt.
 • In overleg met de vrijwilligers wordt een standplaats gekozen. Wanneer er geen overeenstemming kan worden bereikt beslist de ijsclub.
 • De vrijwilligers zijn er verantwoordelijk voor dat na afloop alles netjes wordt achter gelaten. Een en ander is ter beoordeling van de ijsclub. In die gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien beslist de ijsclub.